Advisory Board

Prof. Abdürreşit Celil KARLUK, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkiye abdurresit.karluk@hbv.edu.tr

Prof. Adem SAĞIR, Karabük University, Karabük, Turkiye  ademsagir@karabuk.edu.tr

Prof. Bengül GÜNGÖRMEZ, Uludağ University, Bursa, Turkiye bgungormez@uludag.edu.tr

Prof. Cahit GELEKÇİ, Hacettepe University, Ankara, Turkiye gelekci@hacettepe.edu.tr

Prof. Dilek YEŞİLTUNA, Ege University, İzmir, Turkiye dilek.yesiltuna@ege.edu.tr

Prof. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkiye hunal@ybu.edu.tr

Prof. Hayati BEŞİRLİ, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkiye hayati.besirli@hbv.edu.tr

Prof. İbrahim Ertan EĞRİBEL, İstanbul University, İstanbul, Turkiye egribel@istanbul.edu.tr

Prof. Kadir CANATAN, İstanbul Sabahattin Zaim University, İstanbul, Turkiye kadir.canatan@izu.edu.tr

Prof. Kadir TEMURÇİN, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkiye  kadirtemurcin@sdu.edu.tr

Prof. Kayhan DELİBAŞ, Adnan Menderes University, Aydın, Turkiye kdelibas@adu.edu.tr

Prof. Kenan ÇAĞAN, Samsun University, Samsun, Turkiye  kenan.cagan@samsun.edu.tr

Prof. Mehmet ANIK, Bingöl University, Bingöl, Turkiye anik@bingol.edu.tr

Prof. Mehmet KARAKAŞ, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkiye mkarakas@aku.edu.tr

Prof. Metin ÖZKUL, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkiye  mozkul@sdu.edu.tr

Prof. Mustafa TALAS, Niğde Ömer Halis Demir University, Niğde, Turkiye mtalas@ohu.edu.tr

Prof. Ömer AYTAÇ, Fırat University, Elazığ, Turkiye oaytac@firat.edu.tr

Prof. Dr. Sami ŞENER, KTO Karatay Üniversitesi, Konya, Türkiye sami.sener@karatay.edu.tr

Prof. Sevinç GÜÇLÜ, Akdeniz University, Antalya, Turkiye sguclu@akdeniz.edu.tr

Prof. Suvat PARİN, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkiye sparin@yyu.edu.tr

Prof. Dr. Şeref ULUOCAK, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye uluocak@comu.edu.tr

Prof. Şevket ÖKTEN, Harran University, Şanlıurfa, Turkiye  sevketokten@harran.edu.tr

Prof. Ümit AKÇA, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkiye  umitakca@sdu.edu.tr

Prof. Vehbi BAYHAN, İnönü University, Malatya, Turkiye vehbi.bayhan@inonu.edu.tr

Prof. Yıldız AKPOLAT, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkiye yildiz.akpolat@deu.edu.tr

Prof. Zülküf KARA, Mardin Artuklu University Mardin, Turkiye zulkuffkara@artuklu.edu.tr

Prof. M. Nuri GÜLTEKİN, Gaziantep University, Gaziantep, Turkiye mngultekin@gantep.edu.tr

Assoc. Prof. Bengi YANIK İLHAN, Altınbaş University, İstanbul, Turkiye bengi.ilhan@altinbas.edu.tr

Assoc. Prof. Devrim ERTÜRK, Adnan Menderes University, Aydın, Turkiye devrim.erturk@deu.edu.tr

Assoc. Prof. Emin ADAŞ, Adnan Menderes University, Aydın, Turkiye, eminadas@gmail.com

Assoc. Prof. Fatma Özlem GÜZEL, Akdeniz University, Antalya, Turkiye ozlemguzel@akdeniz.edu.tr

Assoc. Prof. Gamze AKSAN, Selçuk University, Konya, Turkiye gaksan@selcuk.edu.tr

Assoc. Prof. Gaye Gökalp YILMAZ , Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye fgyilmaz@mehmetakif.edu.tr

Assoc. Prof. Güven DİNÇ, Akdeniz University, Antalya, Turkiye gdinc@akdeniz.edu.tr

Assoc. Prof. Halil Saim PARLADIR, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkiye halilsaim.parladir@ikcu.edu.tr

Assoc. Prof. Hasan Hüseyin AYGÜL, Akdeniz University, Antalya, Turkiye hasanhuseyinaygul@akdeniz.edu.tr

Assoc. Prof. Kamil ŞAHİN, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkiye sahinkamil@kku.edu.tr

Assoc. Prof. Kerem ÖZBEY, Artvin Çoruh University, Artvin, ozbey-kerem@artvin.edu.tr

Assoc. Prof. Metin KILIÇ, Düzce University, Düzce, Turkiye  metinkilic@duzce.edu.tr

Assoc. Prof. Serdar ÜNAL, Adnan Menderes University, Aydın, Turkiye  serdarunal@adu.edu.tr

Assoc. Prof. Yavuz ÇOBANOĞLU, Munzur University, Tunceli, Turkiye yavuzcobanoglu@munzur.edu.tr