Alan Editörleri

Orcid Prof. Dr. Cevdet YILMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye cevdetyilmaz@sdu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Güven DİNÇ, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye gdinc@akdeniz.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Kayhan DELİBAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye kdelibas@adu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Mustafa ŞEKER, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye mustafaseker@akdeniz.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Vehbi BAYHAN, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye vehbi.bayhan@inonu.edu.tr

Translate »