Alan Editörleri

Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye  nevine@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Antalya, Türkiye  hayatiaktas@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Necati DEMİR, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye  necatidemir@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye,  ybingol@ybu.edu.tr

Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eskişehir, Türkiye koncul@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ŞEKER, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü  mustafaseker@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Isparta, Türkiye  cevdetyilmaz@sdu.edu.tr