Arşiv-cilt-2-sayi-1

1- Sosyolojiye Çağrı: Sahayı Deneyimlemenin Düşünümselliği Üzerine

Invitation to Sociology: On the Reflexivity of Experiencing the Field
Adem SAĞIR

Öz | Abstract | 1-19 | Doi: 10.52108/2757-5942.2.1.1 |

2- Üniversitede Okuyan Z Kuşağının Değişen Aile Algısı ve Aile İçi İlişkilerde Yaşadığı Sorunlar

The Changing Family Perception of University Students Generation Z and The Problems Experienced in Domestic Relationships

Mehmet Zeki DUMAN

Öz | Abstract | 20-36 | Doi: 10.52108/2757-5942.2.1.2 |

3- Yaşam Tarzı Göstergesi Olarak Meslekler

Occupations as Indicators of Lifestyles

Fatih KARS, Metin ÖZKUL

Öz | Abstract | 37-63 | Doi: 0.52108/2757-5942.2.1.3 |

4- Akdeniz’de Düzensiz Göçler ve Göçmenler: Terraferma Filmi Örneği

Irregular Migrations and Migrants in the Mediterranean: Terraferma Film Sample

Elif GÜN, Handan TEKEMEN

Öz | Abstract | 64-76 | Doi: 10.52108/2757-5942.2.1.4 |

5- Tarihsel Gelişim Süreci İçerisinde Türk Sosyolojisi

Turkish Sociology in the Process of Historical Development

Gökhan Veli KÖKTÜRK

Öz | Abstract | 77-92 | Doi: 10.52108/2757-5942.2.1.5 |

6- Sosyolojik Kontekstte Moderniteye Dair İki Tez: Kopuş Mu Süreklilik Mi?

Two Theses on Modernity in Sociological Context: Break or Continuity?

Bengül GÜNGÖRMEZ AKOSMAN

Öz | Abstract | 93-104 | Doi: 10.52108/2757-5942.2.1.6 |

7- Yol Ayrımında Bir Sosyalist: Kemal Tahir’de Marxizm ve Sosyalizm

The Socialist in Fork in the Road: Marxism and Socialism in Kemal Tahir

Ali Can ÇINAR

Öz | Abstract | 105-122 | Doi: 10.52108/2757-5942.2.1.7 |