Danışma Kurulu


Danışma Kurulu 
 

Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye  abdurresit.karluk@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Adem SAĞIR, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye  ademsagir@karabuk.edu.tr

Prof. Dr. Bengül GÜNGÖRMEZ, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye   bgungormez@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Cahit GELEKÇİ, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye  gelekci@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Dilek YEŞİLTUNA, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye  dilek.yesiltuna@ege.edu.tr

Prof. Dr. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye  hunal@ybu.edu.tr

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye hayati.besirli@hbv.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim Ertan EĞRİBEL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye  egribel@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Kadir CANATAN, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye kadir.canatan@izu.edu.tr

Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye  kadirtemurcin@sdu.edu.tr

Prof. Dr. Kayhan DELİBAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye  kdelibas@adu.edu.tr

Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN, Samsun Üniversitesi, Samsun, Türkiye  kenan.cagan@samsun.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet ANIK, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye  anik@bingol.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye  mkarakas@aku.edu.tr

Prof. Dr. Metin ÖZKUL, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye  mozkul@sdu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa TALAS, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Niğde, Türkiye. mtalas@ohu.edu.tr

Prof. Dr. Ömer AYTAÇ, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye  oaytac@firat.edu.tr

Prof. Dr. Sami ŞENER, KTO Karatay Üniversitesi, Konya, Türkiye sami.sener@karatay.edu.tr

Prof. Dr. Sevinç GÜÇLÜ, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye  sguclu@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Suvat PARİN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye  sparin@yyu.edu.tr

Prof. Dr. Şeref ULUOCAK, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye uluocak@comu.edu.tr

Prof. Dr. Şevket ÖKTEN, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye  sevketokten@harran.edu.tr

Prof. Dr. Ümit AKÇA, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye  umitakca@sdu.edu.tr

Prof. Dr. Vehbi BAYHAN, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye  vehbi.bayhan@inonu.edu.tr

Prof. Dr. Yıldız AKPOLAT, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye  yildiz.akpolat@deu.edu.tr

Prof. Dr. Zülküf KARA, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Türkiye zulkuffkara@artuklu.edu.tr

Prof.Dr., M. Nuri GÜLTEKİN, Gaziantep Üniversitesi, , Gaziantep, Türkiye  mngultekin@gantep.edu.tr

Doç. Dr. Bengi YANIK İLHAN, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye  bengi.ilhan@altinbas.edu.tr

Doç. Dr. Devrim ERTÜRK, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye  devrim.erturk@deu.edu.tr

Doç. Dr. Emin ADAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye,  eminadas@gmail.com

Doç. Dr. Fatma Özlem GÜZEL, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye  ozlemguzel@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Gamze AKSAN, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye  gaksan@selcuk.edu.tr

Doç.  Dr. Gaye Gökalp Yılmaz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye fgyilmaz@mehmetakif.edu.tr

Doç. Dr. Güven DİNÇ, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye  gdinc@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Halil Saim PARLADIR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye  halilsaim.parladir@ikcu.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye  hasanhuseyinaygul@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Kamil ŞAHİN, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye  sahinkamil@kku.edu.tr

Doç. Dr. Kerem ÖZBEY, Artvin Çoruh Üniversitesi,  ozbey-kerem@artvin.edu.tr

Doç. Dr. Metin KILIÇ, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye  metinkilic@duzce.edu.tr

Doç. Dr. Serdar ÜNAL, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye  serdarunal@adu.edu.tr

Doç. Dr. Yavuz ÇOBANOĞLU, Munzur Üniversitesi, Tunceli, Türkiye  yavuzcobanoglu@munzur.edu.tr