Danışma Kurulu

Orcid Prof. Dr. Adem SAĞIR, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye ademsagir@karabuk.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Bengül GÜNGÖRMEZ, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye bgungormez@uludag.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Cahit GELEKÇİ, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye gelekci@hacettepe.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Dilek YEŞİLTUNA, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye dilek.yesiltuna@ege.edu.tr

Orcid Prof. Dr. İbrahim Ertan EĞRİBEL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye egribel@istanbul.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Halil Saim PARLADIR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye halilsaim.parladir@ikcu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye hunal@ybu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Hayati AKTAŞ, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye hayatiaktas@akdeniz.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye hayati.besirli@hbv.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Kadir CANATAN, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye kadir.canatan@izu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye kadirtemurcin@sdu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN, Samsun Üniversitesi, Samsun, Türkiye kenan.cagan@samsun.edu.tr

Orcid Prof. Dr. M. Nuri GÜLTEKİN, Gaziantep Üniversitesi, , Gaziantep, Türkiye mngultekin@gantep.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Mehmet ANIK, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye anik@bingol.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye mkarakas@aku.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Metin ÖZKUL, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye mozkul@sdu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Mustafa TALAS, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Niğde, Türkiye mtalas@ohu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye nevine@hacettepe.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Ömer AYTAÇ, Fırat Üniversitesi,Elazığ, Türkiye oaytac@firat.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Sami ŞENER, KTO Karatay Üniversitesi, Konya, Türkiye sami.sener@karatay.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Sevinç GÜÇLÜ, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye sguclu@akdeniz.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Suvat PARİN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye sparin@yyu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Şeref ULUOCAK, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye uluocak@comu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Şevket ÖKTEN, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye sevketokten@harran.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Ümit AKÇA, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye umitakca@sdu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Veysel BOZKURT, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye vbozkurt@istanbul.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Yıldız AKPOLAT, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye yildiz.akpolat@deu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Zülküf KARA, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Türkiye zulkuffkara@artuklu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Morad Moulai HADJ, University Mohamed Ben Ahmed, Oran 2- Algeria, Oran, Algeria moulaihadj.morad@univ-oran2.dz

Orcid Prof. Dr. Nestor CASTRO, University of the Philippines Diliman: Quezon City, National Capital Region, Philippines ntcastro1@up.edu.ph

Orcid Prof. Dr. Sari HANAFİ, American University of Beirut, Lebanon sh41@aub.edu.lb

Orcid Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK, Antalya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya, Türkiye ali.ozturk@alanya.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Bengi YANIK İLHAN, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye bengi.ilhan@altinbas.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Çağdaş Ümit YAZGAN, Nevşehir Hacıbektaş Veli University, Nevşehir, Türkiye cumityazgan@nevsehir.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Devrim ERTÜRK, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye devrim.erturk@deu.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Emin ADAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye, eminadas@gmail.com

Orcid Doç. Dr. Fatma Özlem GÜZEL, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye ozlemguzel@akdeniz.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Gamze AKSAN, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye gaksan@selcuk.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Gaye GÖKALP YILMAZ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye fgyilmaz@mehmetakif.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Gökhan Veli KÖKTÜRK, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye gkokturk@akdeniz.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Hakan GÜLERCE, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye hakangulerce@harran.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Hamza KURTKAPAN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye hamza.kurtkapan@iuc.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye hasanhuseyinaygul@akdeniz.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Kamil ŞAHİN, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye sahinkamil@kku.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Kerem ÖZBEY, Artvin Çoruh Üniversitesi,Artvin, Türkiye ozbey-kerem@artvin.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Lia TSULADZE, Tbilisi State University, Georgia, l.tsuladze@css.ge

Orcid Doç. Dr. Lyuba SPASOVA, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria lspasova@bas.bg

Orcid Doç. Dr. Mehmet TAN, Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye mehmet.tan@siirt.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Metin KILIÇ, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye metinkilic@duzce.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Muhammet FIRAT, Fırat University, Elazığ, Türkiye muhammetfirat@firat.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Özge ZEYBEKOĞLU AKBAŞ, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye, ozgezeybekoglu@akdeniz.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Serdar ÜNAL, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye serdarunal@adu.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Yavuz ÇOBANOĞLU, Munzur Üniversitesi, Tunceli, Türkiye yavuzcobanoglu@munzur.edu.tr

Orcid Dr. Ahmed Ünal BOZYER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye ubozyer@mu.edu.tr

Orcid Dr. Bushra BEEGOM R.K., Kerala University, India, bushrabeegom@keralauniversity.ac.in

Orcid Dr. Cenk BEYAZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye cenk.beyaz@medeniyet.edu.tr

Orcid Dr. Humaira AHMAD, University of Management and Technology, Lahore, Punjab, Pakistan humaira.ahmad@umt.edu.pk

Orcid Dr. Mary Ellen TOFFLE, University of Messina, Italy maryellen.toffle@unime.it

Translate »