Editör Kurulu

Prof. Diane ELSON, Department of Sociology, University of Essex, Colchester, England  drelson@essex.ac.uk

Prof. Matias VERNENGO, Affiliated Faculty in Latin American Studies, Bucnell University, Lewisburg, USA m.vernengo@bucknell.edu

Prof. Dr. Ramazan YELKEN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye  ryelken@ybu.edu.tr

Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye talip.kucukcan@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Zeki DUMAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Van, Türkiye  zedu@yyu.edu.tr

Assoc. Prof. Codrina RADA, Department of Economic Utah University of Utah, Utah, USA  rada@economics.utah.edu

Assist. Prof. Ezgi KAYA, Cardiff Business School, Cardiff University, Cardiff, England  kayae@cardiff.ac.uk