Editör Kurulu

Kurullar

Baş Editör
Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK
suatkolukirik@akdeniz.edu.tr

Akdeniz Üniversitesi
Editörler
Doç. Dr. Gül AKTAŞ
Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU

Pamukkale Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇİÇEKLİ

Akdeniz Üniversitesi
Editörler Kurulu
Prof. Dr. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU – Sosyoloji
Prof. Dr. Hayati AKTAŞ – Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN – Coğrafya
Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL – Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Mustafa ŞEKER – İletişim
Prof. Dr. Necati DEMİR – Eğitim Bilimleri
Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN – Sosyoloji
Prof. Dr. Sema ÖNAL – Felsefe
Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL – Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Güven DİNÇ – Tarih
Doç. Dr. Nursel AYDINER AVŞAR – İktisat
Doç. Dr. Zafer DURDU – Sosyoloji

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
Prof. Dr. Ahmet TALİMCİLER
Prof. Dr. Diane ELSON
Prof. Dr. İbrahim Ertan EĞRİBEL
Prof. Dr. Matias VERNENGO
Prof. Dr. Yıldız AKPOLAT
Doç. Dr. Bengül GÜNGÖRMEZ
Assoc. Prof. Dr. Chiara PIOVANI
Assoc. Prof. Dr. Codrina RADA
Assist. Prof. Dr. Ezgi KAYA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi
University of Essex
İstanbul Üniversitesi
Bucknell University
Dokuz Eylül Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
University of Denver
University of Utah
Cardiff University
Derleme Sekreterleri
Arş. Gör. Elif GÜN
Arş. Gör. Merve Suzan ILIK BİLBEN

Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Yabancı Dil Editörü
Arnas BULUT

Akdeniz Üniversitesi
Mizanpaj Editörü
Arş. Gör. Birtan BOZLU

Akdeniz Üniversitesi
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Arda ARIKAN
Prof. Dr. Cahit GELEKÇİ
Prof. Dr. Cevdet YILMAZ
Prof. Dr. Dilek YEŞİLTUNA
Prof. Dr. Hamza ATEŞ
Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ
Prof. Dr. Hüsamettin İNANÇ
Prof. Dr. Kadir CANATAN
Prof. Dr. Kayhan DELİBAŞ
Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN
Prof. Dr. M. Nuri GÜLTEKİN
Prof. Dr. Mehmet ANIK
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Prof. Dr. Metin ÖZKUL
Prof. Dr. Mustafa Kemal ŞAN
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Prof. Dr. Ramazan YELKEN
Prof. Dr. Sevinç GÜÇLÜ
Prof. Dr. Suvat PARİN
Prof. Dr. Şevket ÖKTEN
Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN
Prof. Dr. Ümit AKÇA
Prof. Dr. Zülküf KARA
Doç. Dr. Adem SAĞIR
Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ
Doç. Dr. Bengi YANIK İLHAN
Doç. Dr. Devrim ERTÜRK
Doç. Dr. Elife KART
Doç. Dr. Emin ADAŞ
Doç. Dr. Fatma Özlem GÜZEL
Doç. Dr. Gamze AKSAN
Doç. Dr. Halil Saim PARLADIR
Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY
Doç. Dr. Metin KILIÇ
Doç. Dr. Serdar ÜNAL
Doç. Dr. Vehbi BAYHAN
Doç. Dr. Yaşar KAYA
Doç. Dr. Yavuz ÇOBANOĞLU
Doç. Dr. Zeki DUMAN

Akdeniz Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Samsun Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Polis Akademisi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Ömer Halisdemir Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Munzur Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi