Editörden

Yayına Başlarken…

Sosyolojik Bağlam, günümüz dünyasında yaşanan değişimleri ve sorunları sosyolojik bir perspektiften hareketle ve farklı disiplinlerin katkılarıyla irdelemek üzere yola çıkmış uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergide yayınlanan çalışmaların literatüre katkı sunması ve yeni çalışmalara zemin hazırlaması beklenmektedir. Yayıncılığını ve yayımını üstlenmiş olan bir grup akademisyen dışında Sosyolojik Bağlam, bilim dünyasına ve akademik kaygı taşıyan tüm araştırmacılara ait olan bir bilgi paylaşım ve tartışma platformudur. Editöryal bağlamda özgün, tarafsız ve sağlam bir metodolojik çerçeveyle ele alınmış çalışmaların gerekliliğine inanmaktadır. Yılda üç kez düzenli olarak yayınlanacak olan Sosyolojik Bağlam Dergisinin her sayısında 6 ila 8 makaleye yer verilmesi planlanmıştır. 2020 Aralık sayısında 7 makale hakemlerden kabul almış, 4 makale yayın dışında kalmıştır. Dergimizin makale kabul ve yayın süreçlerine ilişkin işlemler, ilgili sorumlu kurumların denetimine açıktır. İlk sayımızın yayınlanmasında emeği geçenlere, dergi kurullarımıza, hakemlere ve katkılarından dolayı makale yazarlarına teşekkür ederiz. Her türlü öneriniz, bizler için ufuk açıcı olacaktır.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK
Baş Editör