Advisory Board

Orcid Prof. Adem SAĞIR, Karabük University, Karabük, Türkiye ademsagir@karabuk.edu.tr

Orcid Prof. Bengül GÜNGÖRMEZ, Uludağ University, Bursa, Türkiye bgungormez@uludag.edu.tr

Orcid Prof. Cahit GELEKÇİ, Hacettepe University, Ankara, Türkiye gelekci@hacettepe.edu.tr

Orcid Prof. Dilek YEŞİLTUNA, Ege University, İzmir, Türkiye dilek.yesiltuna@ege.edu.tr

Orcid Prof. İbrahim Ertan EĞRİBEL, İstanbul University, İstanbul, Türkiye egribel@istanbul.edu.tr

Orcid Prof. Halil Saim PARLADIR, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Türkiye halilsaim.parladir@ikcu.edu.tr

Orcid Prof. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Türkiye hunal@ybu.edu.tr

Orcid Prof. Hayati AKTAŞ, Akdeniz University, Antalya, Türkiye hayatiaktas@akdeniz.edu.tr

Orcid Prof. Hayati BEŞİRLİ, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Türkiye hayati.besirli@hbv.edu.tr

Orcid Prof. Kadir CANATAN, İstanbul Sabahattin Zaim University, İstanbul, Türkiye kadir.canatan@izu.edu.tr

Orcid Prof. Kadir TEMURÇİN, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye kadirtemurcin@sdu.edu.tr

Orcid Prof. Kenan ÇAĞAN, Samsun University, Samsun, Türkiye kenan.cagan@samsun.edu.tr

Orcid Prof. M. Nuri GÜLTEKİN, Gaziantep University, , Gaziantep, Türkiye mngultekin@gantep.edu.tr

Orcid Prof. Mehmet ANIK, Bingöl University, Bingöl, Türkiye anik@bingol.edu.tr

Orcid Prof. Mehmet KARAKAŞ, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Türkiye mkarakas@aku.edu.tr

Orcid Prof. Metin ÖZKUL, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye mozkul@sdu.edu.tr

Orcid Prof. Mustafa TALAS, Niğde Ömer Halis Demir University, Niğde, Türkiye mtalas@ohu.edu.tr

Orcid Prof. Nevin GÜNGÖR ERGAN, Hacettepe University, Ankara, Türkiye nevine@hacettepe.edu.tr

Orcid Prof. Ömer AYTAÇ, Fırat University,Elazığ, Türkiye oaytac@firat.edu.tr

Orcid Prof. Sami ŞENER, KTO Karatay University, Konya, Türkiye sami.sener@karatay.edu.tr

Orcid Prof. Sevinç GÜÇLÜ, Akdeniz University, Antalya, Türkiye sguclu@akdeniz.edu.tr

Orcid Prof. Suvat PARİN, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Türkiye sparin@yyu.edu.tr

Orcid Prof. Şeref ULUOCAK, Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale, Türkiye uluocak@comu.edu.tr

Orcid Prof. Şevket ÖKTEN, Harran University, Şanlıurfa, Türkiye sevketokten@harran.edu.tr

Orcid Prof. Ümit AKÇA, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye umitakca@sdu.edu.tr

Orcid Prof. Veysel BOZKURT, İstanbul University, İstanbul, Türkiye vbozkurt@istanbul.edu.tr

Orcid Prof. Yıldız AKPOLAT, Dokuz Eylül University, İzmir, Türkiye yildiz.akpolat@deu.edu.tr

Orcid Prof. Zülküf KARA, Mardin Artuklu University, Mardin, Türkiye zulkuffkara@artuklu.edu.tr

Orcid Prof. Morad Moulai Hadj, University Mohamed Ben Ahmed, Oran 2- Algeria, Oran, Algeria moulaihadj.morad@univ-oran2.dz

Orcid Prof. Nestor Castro, University of the Philippines Diliman: Quezon City, National Capital Region, Philippines ntcastro1@up.edu.ph

Orcid Prof. Sari Hanafi, American University of Beirut, Lebanon sh41@aub.edu.lb

Orcid Assoc. Prof. Ali ÖZTÜRK, Antalya Alaaddin Keykubat University, Antalya, Türkiye ali.ozturk@alanya.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Bengi YANIK İLHAN, Altınbaş University, İstanbul, Türkiye bengi.ilhan@altinbas.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Çağdaş Ümit YAZGAN, Nevşehir Hacıbektaş Veli University, Nevşehir, Türkiye cumityazgan@nevsehir.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Devrim ERTÜRK, Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye devrim.erturk@deu.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Emin ADAŞ, Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye, eminadas@gmail.com

Orcid Assoc. Prof. Fatma Özlem GÜZEL, Akdeniz University, Antalya, Türkiye ozlemguzel@akdeniz.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Gamze AKSAN, Selçuk University, Konya, Türkiye gaksan@selcuk.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Gaye GÖKALP YILMAZ, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Türkiye fgyilmaz@mehmetakif.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Gökhan Veli KÖKTÜRK, Akdeniz University, Antalya, Türkiye gkokturk@akdeniz.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Hakan GÜLERCE, Harran University, Şanlıurfa, Türkiye hakangulerce@harran.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Hamza KURTKAPAN, İstanbul University, İstanbul, Türkiye hamza.kurtkapan@iuc.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Hasan Hüseyin AYGÜL, Akdeniz University, Antalya, Türkiye hasanhuseyinaygul@akdeniz.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Kamil ŞAHİN, Kırıkkale University, Kırıkkale, Türkiye sahinkamil@kku.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Kerem ÖZBEY, Artvin Çoruh University,Artvin, Türkiye ozbey-kerem@artvin.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Lia TSULADZE, Tbilisi State University, Georgia, l.tsuladze@css.ge

Orcid Assoc. Prof. Mehmet TAN, Siirt University, Siirt, Türkiye mehmet.tan@siirt.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Metin KILIÇ, Düzce University, Düzce, Türkiye metinkilic@duzce.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Muhammet FIRAT, Fırat University, Elazığ, Türkiye muhammetfirat@firat.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Özge ZEYBEKOĞLU AKBAŞ, Akdeniz University, Antalya, Türkiye, ozgezeybekoglu@akdeniz.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Serdar ÜNAL, Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye serdarunal@adu.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Yavuz ÇOBANOĞLU, Munzur University, Tunceli, Türkiye yavuzcobanoglu@munzur.edu.tr

Orcid Assoc. Prof. Lyuba SPASOVA, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria lspasova@bas.bg

Orcid Dr. Ahmed Ünal BOZYER, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Türkiye ubozyer@mu.edu.tr

Orcid Dr. Bushra BEEGOM R.K., Kerala University, India, bushrabeegom@keralauniversity.ac.in

Orcid Dr. Cenk BEYAZ, İstanbul Medeniyet University, İstanbul, Türkiye cenk.beyaz@medeniyet.edu.tr

Orcid Dr. Humaira AHMAD, University of Management and Technology, Lahore, Punjab, Pakistan humaira.ahmad@umt.edu.pk

Orcid Dr. Mary Ellen TOFFLE, University of Messina, Italy maryellen.toffle@unime.it

Translate »