Kurullar

Dergi Yazı Kurulu

 

Baş  Editör

Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK,
Akdeniz Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye 

suatkolukirik@akdeniz.edu.tr,

orcid.org/0000-0003-0399-666X

 

Baş Editör Yardımcısı 

Assoc. Prof. Chiara PIOVANI,
Department of Economics,
College of Arts, Humanities & Social Sciences,
University of Denver, Denver, USA 

chiara.piovani@du.edu

 

Yönetici Editör 

Doç. Dr. Nursel AYDINER AVŞAR,
Akdeniz Üniversitesi,
Serik İşletme Fakültesi,
Ekonomi ve Finans Bölümü,
Antalya, Türkiye  

nurselavsar@akdeniz.edu.tr 


 

Bilimsel Sekreterya

Arş. Gör. Elif GÜN,
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye 

elifgun@akdeniz.edu.tr

 

Editöryal İlişkiler Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi, Muhammet FIRAT,
Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü,
Elazığ, Türkiye 
muhammetfirat@firat.edu.tr

 

Metodoloji Editörü

Doç. Dr. Gül AKTAŞ,
Pamukkale Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,
Denizli, Türkiye  
gaktas@pau.edu.tr

 

İstatistik Editörü

Dr. Öğr. Üyesi, Aylin YELDAN ÇİÇEKLİ,
Akdeniz Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,
Antalya, Türkiye  
aylincicekli@akdeniz.edu.tr

Kitap İnceleme Editörü

Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU,
Adnan Menderes Üniversitesi,
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Aydın, Türkiye 
tesepetcioglu@adu.edu.tr

 

Tanıtım Yöneticisi

Arş. Gör. Merve Suzan ILIK BİLBEN,
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye  
mervesuzanilik@akdeniz.edu.tr

 

Teknik Uzman

Arş. Gör. Birtan BOZLU,
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye 
birtanbozlu@akdeniz.edu.tr

 

İngilizce Dil Editörü

Prof. Dr. Arda ARIKAN,
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Antalya, Türkiye  
ardaarikan@akdeniz.edu.tr