Şenyayla, 2020 – TR

Tahtacı Toplulukları Üzerine Bir Araştırma: Antalya İli Örneği

Gamze ŞENYAYLA

Öz

 

İnsanlık tarihi boyunca toplumsal ilişkileri anlamada önemli hususlardan olan kültürel ve dini miras, günümüz modern dünyasında farklılaşan görünümleri ile karşımıza çıkmaktadır. Tahtacılar, taşıdıkları kültürel özellikler ile uzun yıllar tahtacılık işi yaptıktan sonra günümüzde yerleşik hayata geçerek yeni bir yaşam görünümüne sahip olmuştur. Geçmişte ağaç işçiliği yaparak geçimlerini sağlayan Tahtacıların, günümüzde modernleşme ve kentleşme gibi süreçler ile doğru orantılı olarak nasıl bir görünüme sahip oldukları ile ilgili literatürde az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Çalışma kapsamında Tahtacıların günümüzdeki yaşayış biçimleri, gelenekleri ve kültürleri, yaşadıkları sorunları ve beklentileri yaşadıkları bölgelerden elde edilen veriler aracılığıyla irdelenerek sunulacaktır. Bu temelden hareketle Antalya ilinde Tahtacı nüfusu barındıran Elmalı Akçaeniş Köyü ve Manavgat Gültepe Mahallesi çalışma sahası olarak belirlenmiştir. Çalışma nitel araştırma deseniyle tasarlanmış ve veriler mülakat ve katılımcı gözlem tekniği kullanarak elde edilmiştir. Veriler kimlik, din, sosyal ilişkiler, ekonomik özellikler ve mekânsal bağlamda karılaştırmalı bir şekilde ele alınmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, Tahtacıların toplumsal bağlarının zayıfladığı, sosyo-ekonomik koşulları ile birlikte gelenek, görenek ve yaşam biçimlerinin değiştiği bulgulanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Tahtacılar, Kültür, Toplumsal Değişme, Mekân