Amaç ve Kapsam

Sosyolojik Bağlam; toplumsal olay ve olguları irdeleyen ve özgün nitelikteki konuları ele alan araştırmaları ve makaleleri yayımlayan, disiplinlerarası, açık erişimli ve uluslararası hakemli online bir dergidir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir. İnterdisipliner bir yaklaşımla, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimler alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmak temel hedeftir. Yayın hayatına 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle başlayan dergimiz, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı olarak yayımlanır.

Dergiye yayımlanması için gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap halinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin kabulü bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür. Yazılar, makale şablonu formatına uygun olarak gönderilmelidir aksi halde yazılar değerlendirmeye alınmaz. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Gerekli görülmesi halinde diğer dillerden de makale kabul edilebilir.

Sosyolojik Bağlam Dergisi’nin Yayın Kurulu, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt eder.

Sosyolojik Bağlam, sosyal problemlerin irdelenmesi ve çözümünde geniş ölçekli bir katılımın önemine vurgu yaparak toplumsal olgu ve süreçleri dikkate alan araştırmacıları, akademisyenleri ve uygulayıcıları uluslararası platformda bir araya getirme amacı taşıyan süreli ve disiplinlerarası bir yayın organıdır. Dergide küresel, bölgesel ve yerel düzeydeki gelişmeleri, süreçleri ve problemleri ele alan, tartışan, sorgulayan, tetkik eden, teorik, yöntemsel, uygulamalı ve tarihsel olarak üretilmiş olan özgün makaleler, araştırma notları, çeviri metinler ve kitap kritikleri yayımlanır.

Aynı yazarın aynı yayın döneminde sadece bir makalesi işleme alınabilmekte ve hakemlerin en az iki kabul kararıyla geçerse yayımlanabilmektedir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Sosyolojik Bağlam Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Sosyolojik Bağlam Dergisi tarafından Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Yazarlardan makale işleme ücreti veya makale gönderme ücreti alınmaz. Sosyolojik Bağlam Dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Derginin tüm giderleri Yayıncı tarafından karşılanmaktadır.

 

Başvuru Tarihleri: Nisan Sayısı: 16 Aralık – 28 Şubat | Ağustos Sayısı: 16 Nisan – 30 Haziran | Aralık Sayısı: 16 Ağustos – 30 Ekim.

Yayın Dili

Tam Metin Yayın Dili:

• Birinci Dil:Türkçe
• İkinci Dil:İngilizce

İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:

• Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
• Yazar Adı: Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Yazar Adresi: Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
• Kaynakça: Türkçe (Latin Alfabesinde)

Tam Metin: Türkçe (Latin Alfabesinde)


Konu Kategorisi:

Sosyal Bilimler, Sosyoloji

Kongre Kütüphanesi/LCC Konu Kategorisi:

Sosyoloji (Genel)

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Yapı, Sosyal Problemler, Sosyal Değişme, Sosyal Kurumlar, Sosyoloji Tarihi, Yöntem, Kuram, Sosyal Psikoloji, Kültür


Translate »