Sosyolojik Bağlam® 2024 5 (1)
İçindekiler/ Contents

Değerli Okurlarımız,

Sosyolojik Bağlam, günümüz dünyasında yaşanan değişimleri ve sorunları sosyolojik bir perspektiften hareketle ve farklı disiplinlerin katkılarıyla irdelemek üzere yola çıkmış uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergide yayınlanan çalışmaların literatüre katkı sunması ve yeni çalışmalara zemin hazırlaması beklenmektedir. Yayıncılığını ve yayımını üstlenmiş olan bir grup akademisyen dışında Sosyolojik Bağlam, bilim dünyasına ve akademik kaygı taşıyan tüm araştırmacılara ait olan bir bilgi paylaşım ve tartışma platformudur. Editöryal bağlamda özgün, tarafsız ve sağlam bir metodolojik çerçeveyle ele alınmış çalışmaların gerekliliğine inanmaktadır. Dergimizin makale kabul ve yayın süreçlerine ilişkin işlemler, ilgili sorumlu kurumların denetimine açıktır. Nisan 2024 sayımızın yayınlanmasında emeği geçenlere, dergi kurullarımıza, hakemlere ve katkılarından dolayı makale yazarlarına teşekkür ederiz. Her türlü öneriniz, bizler için ufuk açıcı olacaktır.

Saygılarımızla.

Editörler Kurulu

Translate »