Depo Politikası
Sosyolojik Bağlam Dergisi, yazarların makalelerinin tüm versiyonlarını seçtikleri herhangi bir kuruma veya başka bir arşive yerleştirmelerine izin veren bir politikaya sahiptir.

Sosyolojik Bağlam Dergisi atıf verilerini Initiative for Open Citations I4OC aracılığıyla açmayı seçmiştir.

Sosyolojik Bağlam Dergisi Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır.
Translate »