Dijital Arşiv

Dijital Arşiv

 

Sosyolojik Bağlam Dergisi, yayınlanmış makalelerin sürekli kullanılabilirliğini ve çevrimiçi erişilebilirliği sürdürmeye çalışır. Sosyolojik Bağlam Dergisi geçici erişim sağlayamadıysa (acil durumda veya kalıcı olarak), makaleler aşağıdaki dijital arşivlerde de mevcut olacaktır.


Internet Archive:

https://scholar.archive.org/search?q=Sosyolojik+Ba%C4%9Flam+Dergisi&offset=0

Academia:

https://independent.academia.edu/SosyolojikBa%C4%9FlamDergisi

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Sosyolojik-Dergisi-2

Zenado:

https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=sosyolojik%20baglam%20dergisi

Aperta:

https://aperta.ulakbim.gov.tr/search?page=1&size=20&q=Sosyolojik%20Ba%C4%9Flam%20Dergisi

Koar:

https://accesson.kisti.re.kr/main/search/searchResult.do?searchMode=simple&simpleSchQry=sosyolojik+ba%C4%9Flam+dergisi

Scilit:

https://www.scilit.net/journal/6130655