Kurullar

Dergi Yazı Kurulu

 

Baş Editör

Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK,

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

suatkolukirik@akdeniz.edu.tr

orcid.org/0000-0003-0399-666X

 

Baş Editör Yardımcısı

Assoc. Prof. Chiara PIOVANI,

Department of Economics, College of Arts, Humanities & Social Sciences, University of Denver, Denver, CO, USA

chiara.piovani@du.edu

 

Yönetici Editör

Prof. Dr. Nursel AYDINER AVŞAR,

Akdeniz Üniversitesi, Serik İşletme Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü, Antalya, Türkiye

nurselavsar@akdeniz.edu.tr

 

Bilimsel Sekreterya

Arş. Gör. Elif GÜN,

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

elifgun@akdeniz.edu.tr

 

Editöryal İlişkiler Yöneticisi

Prof. Dr. Zafer DURDU,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye

zaferdurdu@mu.edu.tr

 

Metodoloji Editörü

Doç. Dr. Gül AKTAŞ,

Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Denizli, Türkiye

gaktas@pau.edu.tr

İstatistik Editörü

Prof. Dr. Mustafa Kemal ŞAN,

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Sakarya, Türkiye

mksan@sakarya.edu.tr

 

Kitap İnceleme Editörü

Prof. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU,

Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Aydın, Türkiye

tesepetcioglu@adu.edu.tr

 

Tanıtım Yöneticisi

Arş. Gör. Merve Suzan ILIK BİLBEN,

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

mervesuzanilik@akdeniz.edu.tr

 

Teknik Uzman

Arş. Gör. Birtan BOZLU,

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

birtanbozlu@akdeniz.edu.tr

 

İngilizce Dil Editörü

Prof. Dr. Arda ARIKAN,

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Antalya, Türkiye

ardaarikan@akdeniz.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

Editör Kurulu

 

Prof. Diane ELSON,

Department of Sociology, University of Essex, Colchester, UK

drelson@essex.ac.uk

 

Prof. Matias VERNENGO,

Department of Economics, Bucknell University, Lewisburg, PA, USA

m.vernengo@bucknell.edu

 

Prof. Dr. Ramazan YELKEN,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

ryelken@ybu.edu.tr

 

Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN,

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

talip.kucukcan@marmara.edu.tr

 

Prof. Dr. Zeki DUMAN,

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Van, Türkiye

zedu@yyu.edu.tr

 

Assoc. Prof. Codrina RADA,

Department of Economic, Utah University of Utah, Salt Lake City, UT, USA

rada@economics.utah.edu

 

Assoc. Prof. Ezgi KAYA,

Cardiff Business School, Cardiff University, Cardiff, UK

kayae@cardiff.ac.uk