Kurullar

Dergi Yazı Kurulu

Baş Editör

Orcid Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

suatkolukirik@akdeniz.edu.tr


Baş Editör Yardımcısı

Orcid Assoc. Prof. Chiara PIOVANI

Department of Economics, College of Arts, Humanities & Social Sciences, University of Denver, Denver, CO, USA

chiara.piovani@du.edu


Yönetici Editör

Orcid Prof. Dr. Nursel AYDINER AVŞAR

Akdeniz Üniversitesi, Serik İşletme Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü, Antalya, Türkiye

nurselavsar@akdeniz.edu.tr


Bilimsel Sekreterya

Orcid Arş. Gör. Dr. Elif GÜN

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

elifgun@akdeniz.edu.tr


Editöryal İlişkiler Yöneticisi

Orcid Prof. Dr. Zafer DURDU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye

zaferdurdu@mu.edu.tr


Metodoloji Editörü

Orcid Doç. Dr. Gül AKTAŞ

Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Denizli, Türkiye

gaktas@pau.edu.tr

 

İstatistik Editörü

Orcid Prof. Dr. Mustafa Kemal ŞAN

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Sakarya, Türkiye

mksan@sakarya.edu.tr

 
Kitap İnceleme Editörü

Orcid Prof. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU

Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Aydın, Türkiye

tesepetcioglu@adu.edu.tr

 
Tanıtım Yöneticisi

Orcid Arş. Gör. Merve Suzan ILIK BİLBEN

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

mervesuzanilik@akdeniz.edu.tr

 
Teknik Uzman

Orcid Arş. Gör. Birtan BOZLU

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

birtanbozlu@akdeniz.edu.tr

 
İngilizce Dil Editörü

Orcid Prof. Dr. Arda ARIKAN

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Antalya, Türkiye

ardaarikan@akdeniz.edu.tr

Editör Kurulu
 

Orcid Prof. Matias VERNENGO

Department of Economics, Bucknell University, Lewisburg, PA, USA

m.vernengo@bucknell.edu


Orcid Prof. Dr. Ramazan YELKEN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

ryelken@ybu.edu.tr


Orcid Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

talip.kucukcan@marmara.edu.tr


Orcid Prof. Dr. Zeki DUMAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Van, Türkiye

zedu@yyu.edu.tr


Orcid Assoc. Prof. Codrina RADA

Department of Economic, Utah University of Utah, Salt Lake City, UT, USA

rada@economics.utah.edu


Orcid Assoc. Prof. Ezgi KAYA

Cardiff Business School, Cardiff University, Cardiff, UK

kayae@cardiff.ac.uk

Translate »