Dergi Yazı Kurulu

Baş Editör

Orcid Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

suatkolukirik@akdeniz.edu.tr

 
Baş Editör Yardımcısı

Orcid Assoc. Prof. Chiara PIOVANI

Department of Economics, College of Arts, Humanities & Social Sciences, University of Denver, Denver, CO, USA

chiara.piovani@du.edu

 
Yönetici Editör

Orcid Prof. Dr. Nursel AYDINER AVŞAR

Akdeniz Üniversitesi, Serik İşletme Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü, Antalya, Türkiye

nurselavsar@akdeniz.edu.tr

 
Bilimsel Sekreterya

Orcid Arş. Gör. Dr. Elif GÜN

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

elifgun@akdeniz.edu.tr

 
Editöryal İlişkiler Yöneticisi

Orcid Prof. Dr. Zafer DURDU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye

zaferdurdu@mu.edu.tr

 
Metodoloji Editörü

Orcid Doç. Dr. Gül AKTAŞ

Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Denizli, Türkiye

gaktas@pau.edu.tr

 
İstatistik Editörü

Orcid Prof. Dr. Adem SAĞIR

Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

ademsagir@karabuk.edu.tr

 
Kitap İnceleme Editörü

Orcid Prof. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU

Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Aydın, Türkiye

tesepetcioglu@adu.edu.tr

Tanıtım Yöneticisi

Orcid Arş. Gör. Merve Suzan ILIK BİLBEN

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

mervesuzanilik@akdeniz.edu.tr

 
Teknik Uzman

Orcid Arş. Gör. Birtan BOZLU

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

birtanbozlu@akdeniz.edu.tr

 
İngilizce Dil Editörü

Orcid Prof. Dr. Arda ARIKAN

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Antalya, Türkiye

ardaarikan@akdeniz.edu.tr

 

Editör Kurulu

Orcid Prof. Matias VERNENGO

Department of Economics, Bucknell University, Lewisburg, PA, USA

m.vernengo@bucknell.edu

 

Orcid Prof. Dr. Zeki DUMAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Van, Türkiye

zedu@yyu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Fatma Özlem GÜZEL

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye

ozlemguzel@akdeniz.edu.tr

 

Orcid Prof. Codrina RADA

Department of Economic, Utah University of Utah, Salt Lake City, UT, USA

rada@economics.utah.edu

 

Orcid Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

talip.kucukcan@marmara.edu.tr

 

Orcid Assoc. Prof. Ezgi KAYA

Cardiff Business School, Cardiff University, Cardiff, UK

kayae@cardiff.ac.uk

Alan Editörleri

Orcid Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Antalya Alaaddin Keykubat Universitesi, Antalya, Turkiye

ali.ozturk@alanya.edu.tr

 

Orcid Doç. Dr. Muhammet FIRAT

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Turkiye

muhammetfirat@firat.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Güven DİNÇ

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye

gdinc@akdeniz.edu.tr

 

Orcid Doç. Dr. Çağdaş Ümit YAZGAN

Nevşehir Hacıbektaş Veli University, Nevşehir, Turkiye

cumityazgan@nevsehir.edu.tr

 

Orcid Doç. Dr. Hakan GÜLERCE

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Turkiye

hakangulerce@harran.edu.tr

 

Orcid Doç. Dr. Gaye GÖKALP YILMAZ

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkiye

fgyilmaz@mehmetakif.edu.tr

 

Danışma Kurulu

Orcid Prof. Dr. Mustafa Kemal ŞAN Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye mksan@sakarya.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Bengül GÜNGÖRMEZ Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye bgungormez@uludag.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Cahit GELEKÇİ Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye gelekci@hacettepe.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Dilek YEŞİLTUNA Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye dilek.yesiltuna@ege.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. İbrahim Ertan EĞRİBEL İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye egribel@istanbul.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Halil Saim PARLADIR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye halilsaim.parladir@ikcu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye hunal@ybu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Hayati AKTAŞ Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye hayatiaktas@akdeniz.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye hayati.besirli@hbv.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Kadir CANATAN İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye kadir.canatan@izu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye kadirtemurcin@sdu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN Samsun Üniversitesi, Samsun, Türkiye kenan.cagan@samsun.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. M. Nuri GÜLTEKİN Gaziantep Üniversitesi, , Gaziantep, Türkiye mngultekin@gantep.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Mehmet ANIK Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye anik@bingol.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye mkarakas@aku.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Metin ÖZKUL Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye mozkul@sdu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Mustafa TALAS Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Niğde, Türkiye mtalas@ohu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye nevine@hacettepe.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Ömer AYTAÇ Fırat Üniversitesi,Elazığ, Türkiye oaytac@firat.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye keskin_m3ibu.edu.tr

Orcid Prof. Dr. Sevinç GÜÇLÜ Akdeniz University, Antalya, Turkiye sguclu@akdeniz.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Suvat PARİN Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkiye sparin@yyu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Şeref ULUOCAK Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale, Turkiye uluocak@comu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Şevket ÖKTEN Harran University, Şanlıurfa, Turkiye sevketokten@harran.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Ümit AKÇA Süleyman Demirel University, Isparta, Turkiye umitakca@sdu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Veysel BOZKURT İstanbul University, İstanbul, Turkiye vbozkurt@istanbul.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Yıldız AKPOLAT Dokuz Eylül University, İzmir, Turkiye yildiz.akpolat@deu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Zülküf KARA Mardin Artuklu University, Mardin, Turkiye zulkuffkara@artuklu.edu.tr

 

Orcid Prof. Morad Moulai HADJ University Mohamed Ben Ahmed, Oran 2- Algeria, Oran, Algeria moulaihadj.morad@univ-oran2.dz

 

Orcid Prof. Dr. Nestor CASTRO University of the Philippines Diliman: Quezon City, National Capital Region, Philippines ntcastro1@up.edu.ph

 

Orcid Prof. Dr. Sari HANAFİ American University of Beirut, Lebanon sh41@aub.edu.lb

 

Orcid Prof. Dr. Cevdet YILMAZ Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye cevdetyilmaz@sdu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Ramazan YELKEN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye ryelken@ybu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Reşat AÇIKGÖZ Selçuk University, Konya, Turkiye resat.acikgoz@selcuk.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Mustafa ŞEKER Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye mustafaseker@akdeniz.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Vehbi BAYHAN Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye vehbi.bayhan@bandirma.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Metin KILIÇ Düzce Üniversitesi, Düzce, Turkiye metinkilic@duzce.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Kayhan DELİBAŞ Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye kdelibas@adu.edu.tr

 

Orcid Prof. Dr. Süleyman İLHAN Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye silhan@firat.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Gökhan Veli KÖKTÜRK Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye gkokturk@akdeniz.edu.tr


Orcid Doç. Dr. Hamza KURTKAPAN İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye hamza.kurtkapan@iuc.edu.tr


Orcid Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye hasanhuseyinaygul@akdeniz.edu.tr


Orcid Doç. Dr. Kamil ŞAHİN Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye sahinkamil@kku.edu.tr


Orcid Doç. Dr. Kerem ÖZBEY Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye ozbey-kerem@artvin.edu.tr


Orcid
 Doç. Dr. Lia TSULADZE 
Tbilisi State Üniversitesi, Georgia, l.tsuladze@css.ge


Orcid Doç. Dr. Lyuba SPASOVA 
Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria  lspasova@bas.bg


Orcid
 Doç. Dr. Mehmet TAN 
Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye mehmet.tan@siirt.edu.tr


Orcid
 Doç. Dr. Devrim ERTÜRK 
Dokuz Eylül University, İzmir, Türkiye devrim.erturk@deu.edu.tr


Orcid
 Doç. Dr. Özge ZEYBEKOĞLU AKBAŞ 
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye ozgezeybekoglu@akdeniz.edu.tr


Orcid
 Doç. Dr. Serdar ÜNAL 
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye serdarunal@adu.edu.tr


Orcid
 Doç. Dr. Yavuz ÇOBANOĞLU 
Munzur Üniversitesi, Tunceli, Türkiye yavuzcobanoglu@munzur.edu.tr


Orcid
 Doç. Dr. İslam CAN 
Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye islamcan@selcuk.edu.tr

Orcid Doç. Dr. Bengi YANIK İLHAN Altınbaş University, İstanbul, Türkiye bengi.ilhan@altinbas.edu.tr


Orcid Dr. Mary Ellen TOFFLE 
University of Messina, Italy
maryellen.toffle@unime.it


Orcid
 Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN 
Samsun Üniversitesi, Samsun, Türkiye ahmet.gokcen@samsun.edu.tr


Orcid Doç. Dr. Emin ADAŞ Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye eminadas@gmail.com


Orcid Doç. Dr. Gamze AKSAN Selçuk Universitesi, Konya, Türkiye gaksan@selcuk.edu.tr


Orcid Dr. Ahmed Ünal BOZYER Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye ubozyer@mu.edu.tr


Orcid
 Dr. Bushra BEEGOM R.K. 
Kerala Üniversitesi, India bushrabeegom@keralaÜniversitesi.ac.in


Orcid Dr. Cenk BEYAZ 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye cenk.beyaz@medeniyet.edu.tr


Orcid
 Dr. Humaira AHMAD 
University of Management and Technology, Lahore, Punjab, Pakistan humaira.ahmad@umt.edu.pk


Translate »