Sayfa Yapısı

●Makaleler dergi makale şablonu kullanılarak sisteme yüklenmelidir.
●Makale şablonu üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.  
●Makalenin başlığı, makaleyi betimleyici olmalı, makalenin temel kavramlarını, tartışmalarını ve temel savını yansıtmalıdır.
●Makale başlığı mümkünse 12 kelimeyi aşmamalıdır.
●Yazarlar bilgilerini yazı metninde değil dergi sisteminde; isimlerini, tam ve açık kurum adreslerini, telefon numaralarını, kurumsal elektronik posta adreslerini ve ORCID ID’lerini bildirmelidirler. Bu bilgiler hakemlere gönderilmeyecektir.
●Öz, 150 kelimeden az, 250 kelimeden fazla olmayacak şekilde hazırlanmalıdır.
●Anahtar Kelimeler: Kelime 1, Kelime 2, Kelime 3, Kelime 4, Kelime 5.
●İngilizce Öz/Abstract için yukarıda verilen kuralların uygulanması gerekmektedir.
●Keywords: Word 1, Word 2, Word 3, Word 4, Word 5.
●Ana metin öz, abstract, şekil yazıları ile kaynakça hariç 5000-9000 kelime arasında olmalıdır.

ISNAD 2 Dipnotlu Gösterim Biçimi
Tek Yazarlı Kitap
-İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek: Anthony Giddens, Sosyoloji (İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2008), 319.
-Sonraki Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.
Örnek: Giddens, Sosyoloji, 319.
-Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Giddens, Anthony. Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2008.

Kitap-İki Yazarlı
-İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı – Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı),Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek: Ali Yıldırım – Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Ankara: Seçkin, 2006), 36.
-Sonraki Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Kitap Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek: Yıldırım – Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 36-39.
-Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı – Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım,Basım Yılı.
Örnek: Yıldırım, Ali – Şimşek, Hasan. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin, 2006.

Kitap-Çok Yazarlı
-İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı vd., Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek: Mitchell L. Eisen vd., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview (Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoiciates, 2002), 65.
-Sonraki Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı vd., Kitap Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek: Eisen vd., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview, 67.
-Kaynakçada: İlk Yazar Soyadı, Adı vd. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Eisen, Mitchell L. vd. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

Kitap-Editörlü
-İlk Geçtiği Yerde: Editör Adı ve Soyadı (ed.), Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek: Mete Kaan Kaynar (ed.), Türkiye’nin 1950’li Yılları (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015), 7.
-Sonraki Geçtiği Yerde: Editör Soyadı, Kitap Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek: Kaynar, Türkiye’nin 1950’li Yılları, 7.
-Kaynakçada: Editör Soyadı, Adı (ed.). Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yayın Tarihi.
Örnek: Kaynar, Mete Kaan (ed.). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
*Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Kitap-Çeviri
-İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, çev. Çeviren Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek: Dominique Lecourt, Bilim Felsefesi, çev. Işık Ergüden (Ankara: Dost Yayınevi, 2013), 10-12.
-Sonraki Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, (Farklı çeviriler kullanılmışsa) çev. Çeviren Adı Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek: Lecourt, Bilim Felsefesi, 55.
-Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Lecourt, Dominique. Bilim Felsefesi. çev. Işık Ergüden. Ankara: Dost Yayınevi, 2013.

Kitap Bölümü-Editörlü Eserde
-İlk Geçtiği Yerde: Bölüm Yazarının Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, çev. Çeviren, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek: John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”, Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly vd. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.
-Sonraki Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, “Bölüm Kısa Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek: Kelly, “Seeing Red”, 81-82.
-Kaynakçada: Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency. ed. John D. Kelly vd. 67-83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
*Editoryal bir kitapta yer alan ön söz, takdim, sunuş ve ekler gibi kısımlar da bu şekilde kaynak gösterilir.
*Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Tez
*İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Doktora Tezi” ifadesi yerine “Doktora Tezi/Ph.D. Dissertation” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
-İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek: Recai Akyel. Afet Yönetim Sistemi: Türk Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma (Adana:, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2007), 75.
-Sonraki Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek: Akyel, Afet Yönetim Sistemi: Türk Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma, 47.
-Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Yıl. (Varsa) Erişim Adresi
Örnek: Akyel, Recai. Afet Yönetim Sistemi: Türk Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2007.

Makale (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)
-İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek: Fatih Kars – Metin Özkul, “Yaşam Tarzı Göstergesi Olarak Meslekler”, Sosyolojik Bağlam Dergisi 2/1 (Nisan 2021), 37-38.
-Sonraki Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, “Makale Adı veya Kısaltılmış Makale Adı”, Sayfa Numarası.
Örnek: Kars – Özkul, “Yaşam Tarzı Göstergesi Olarak Meslekler”, 39.
-Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek: Kars, Fatih – Özkul, Metin. “Yaşam Tarzı Göstergesi Olarak Meslekler”. Sosyolojik Bağlam Dergisi 2/1 (Nisan 2021), 37-63. https://doi.org/10.52108/2757-5942.2.1.3

Mevzuat-Resmi Gazete’de
İlk Geçtiği Yerde: Mevzuat Adı (Mevzuat Adı Kısaltması), Resmî Gazete Sayı No (Yayın Tarihi), Kanun No. Mevzuat Numarası, md. Madde Numarası veya Sayfa Numarası.
Örnek: Yükseköğretim Kanunu (YK), Resmî Gazete 17506 (6 Kasım 1981), Kanun No. 2547, md. 53/3. Doçentlik Yönetmeliği (DY), Resmî Gazete 30392 (15 Nisan 2018), md. 7/2.
Sonraki Geçtiği Yerde: Mevzuat Adı Kısaltması, md. Madde Numarası, bent, alt bent veya Sayfa Numarası
Örnek: YK, md. 53/2-b. DY, md. 7/3.
Kaynakçada: Mevzuat Adı Kısaltması, Mevzuat Adı (Kanun No. Mevzuat Numarası). Resmî Gazete Sayı No (Yayın Tarihi). Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek: YK, Yükseköğretim Kanunu (Kanun No. 2547). Resmî Gazete 17506 (6 Kasım 1981). Erişim 3 Eylül 2019. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf DY, Doçentlik Yönetmeliği. Resmî Gazete 30392 (15 Nisan 2018). Erişim 3 Eylül 2019. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180415-3.htm

Bildiri/Tebliğ
İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek: Yiğithan Göksu – Oğuz Atik, (2016), “Akdeniz’de Düzensiz Göçmenlik Sorununun Günübirlik Gezi Tekneciliği Açısından Değerlendirilmesi”, III. Uluslararası Deniz Turizmi Sempozyumu: Girişimcilik ve Yeni Fikirler Bildiriler Kitabı, ed. Oğuz Atik – Gürhan Aktaş. (İzmir: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2016), 441-457.
Sonraki Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek: Göksu – Atik, “Akdeniz’de Düzensiz Göçmenlik Sorununun Günübirlik Gezi Tekneciliği Açısından Değerlendirilmesi”, 443.
Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Başlığı”. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Göksu, Yiğithan – Atik, Oğuz. “Akdeniz’de Düzensiz Göçmenlik Sorununun Günübirlik Gezi Tekneciliği Açısından Değerlendirilmesi”, III. Uluslararası Deniz Turizmi Sempozyumu: Girişimcilik ve Yeni Fikirler Bildiriler Kitabı. ed. Oğuz Atik – Gürhan Aktaş. 441-457. İzmir: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2016.

İnternet Sitesi
İstifade edilen internet sitelerinin erişim adresleri, kaynakçaya köprü bağlantıları aktif olacak şekilde eklenmelidir. Matbu olarak yayımlanacak çalışmalarda, Microsoft Word programında “Hepsini seç – Alt Çizgiyi Kaldır” işlemi ile aktif köprü bağlantılarının alt çizgileri kaldırılabilir. İnternet sitelerinde yer alan bilgiler, sitenin güncellenmesi ve tasarımı sürecinde değiştirilebilmekte veya kaldırılabilmektedir. Bu nedenle, araştırmacıların ilgili sitenin yararlandıkları zamandaki web sayfa görüntüsünü bilgisayarlarına kaydederek saklamaları ve erişim tarihlerini kayıt altına almaları gereklidir.
İlk Geçtiği Yerde: Kurum/Site Adı (Kurum/Site Adı Kısaltması), “Web Sayfa Başlığı” (Erişim Gün Ay Yıl).
Örnek: İSNAD Atıf Sistemi (İSNAD), “İSNAD Nedir?” (Erişim 12 Mayıs 2018). 

Sosyolojik Bağlam Dergisi. “Amaç ve Kapsam” (Erişim 7 Ocak 2021).
Sonraki Geçtiği Yerde: Kurum/Site Adı Kısaltması, “Web Sayfa Başlığı”.
Örnek: İSNAD, “İSNAD Nedir?”. 

Sosyolojik Bağlam Dergisi, “Amaç ve Kapsam”.
Kaynakçada: Kurum/Site Adı Kısaltması, Kurum/Site Adı. “Web Sayfa Başlığı”. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek: İSNAD, İSNAD Atıf Sistemi. “İSNAD Nedir?”. Erişim 12 Mayıs 2018. http://www.isnadsistemi.org
Sosyolojik Bağlam Dergisi. “Amaç ve Kapsam”. Erişim 7 Ocak 2021.http://sosyolojikbaglam.org/amac-ve-kapsam/

Translate »