Yazım Kuralları
 • Dergiye gönderilen makaleler ön kontrol sonrasında uygun bulunduğu takdirde 3 hakeme (kör hakemlik) gönderilir. İhtiyaç olması halinde 4. hakeme de gönderilebilir. Editör ya da editör yardımcısı gönderilen makaleyi aynı zamanda bir hakem olarak da inceleyebilir. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayımlanmamış veya bir başka dergiye yayım için teslim edilmemiş olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir. Çalışmanın yayınlanması için benzerlik oranı % 20’den fazla olmamalıdır. Gönderilen yazıların benzerlik oranı dergimiz tarafından da Turnitin programı ile taranmaktadır.
 • Yayımlanması için gönderilen çalışmalar, akademik yazım kurallarına uygun, Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olması gerekir. Gerekli görülmesi halinde diğer dillerden de makale kabul edilebilir.
 • Telif hakkı formu doldurularak yazı ile birlikte gönderilmelidir.
 • İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yabancı dildeki özeti yabancı dil editörü gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.
 • Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
 • Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir. Gönderilen yazılarda etik kurul izni gerekiyorsa izin belgesi ekte gönderilmelidir. Yazınızın etik kurul izni gerektirmediğini düşünüyorsanız sistemde yüklü olan “Etik Kurul Muafiyet Beyannamesi”ni doldurarak sisteme yükleyiniz.
 • Makale yazımında uluslararası uygunluk açısından Zotero, Mendeley ya da Endnote kullanımı önerilmektedir.
 • İSNAD Atıf Sisteminde Endnote programının kullanım klavuzu için TIKLAYINIZ.
 • Zotero Kullanım Klavuzu için TIKLAYINIZ.
 • Mendeley Kullanım Klavuzu için TIKLAYINIZ.
 • Makale önerileri dergimizin web sayfası üzerinden  makale şablonu indirilerek hazırlanmalıdır.
Yazı Teslim Kuralları

Sosyolojik Bağlam’a gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) 6.0  ya da İSNAD 2 atıf stilinde hazırlanmalıdır. Bunların dışında yazılmış olan makaleler kabul edilmeyecektir. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır.

Etik Kurul Onayı
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.
 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca; Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
Ayrıntılı bilgi için bakınız; https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/ekbn_2020.pdf https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/yasal_ozel_izin_belgesi_bilgi_notu.pdf Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.
İntihal Değerlendirme Süreci
 • Benzerlik raporu, Turnitin benzerlik programı kullanılarak yazar tarafından yapılır ve çalışma sisteme yüklenirken gerekli bölüme yüklenir.
 • Ayarlarda sadece Bibliyografyayı çıkar “Exclude Bibliogaphy” ve Şundan daha az olan kaynakları çıkarın: 5 Kelime “Exclude sources that are less than: 5 words” ayarları kullanılmalıdır.
 • Gönderilen yazıların benzerlik oranı dergimiz tarafından da Turnitin programı ile yapılmaktadır.
 • Tarama sonucu çalışmanın tamamında benzerlik oranı % 20’den fazla çıkan çalışmalar ön değerlendirmeye alınmaz.
Translate »