İntihal Politikası

İntihal Politikası

Yüklenen her bir makale hakem sürecine geçilmeden önce iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20’nin üzerinde olan  makaleler reddedilmektedir.

Kaynak gösterilmeden yapılan intihaller:

 • Hayalet Yazar:Bir başka kaynaktan kelime kelime tüm bilgiyi almak.
 • Mevcut Yazı: Pek çok kaynaktan alarak kendine ait gibi göstermek.
 • Yetersiz Gizleme: Paragraf içindeki anahtar kelimeleri değiştirerek gizlemek.
 • Kendinden Aşırma: Kendisine ait önceki bir çalışmadan aynen almak.
 • Fotokopi: Belli bir kaynaktan hiç bir değişiklik yapmadan bir bölümü almak.
 • Emek Tembelliği:Orijinal çalışma için çaba sarfetmek yerine çalışmanın büyük bir kısmını başka kaynaklardan alıntılarla doldurmak.

Kaynak göstererek yapılan intihaller:

 • Unutulan Dipnot:Yazar adını vererek fakat tam künyeyi vermeyerek kaynağın orijinaline ulaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak.
 • Yanlış Bilgilendirme:Yanlış künye vererek kaynağın orijinaline ulaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak.
 • Fazla Mükemmel Alıntı: Yazarın bire bir alıntı yaptığı kaynağa atıf yapması fakat tırnak işareti koymayı önemsememesi.
 • Becerikli Atıf Yapma: Yazarın tüm kaynaklara atıf yapması, tırnak işareti kullanması fakat araştırmanın hiçbir orijinal fikir içermemesi.
 • Mükemmel Suç:Yazarın bazı yerlerde kaynaklara atıf yapması fakat yazının kalan kısımlarındaki analizlerin kendine ait olduğu fikrini yaratma düşüncesiyle bazı kaynaklara atıf vermemesi.

Kaynak:

Uçak, N. Ö. ve Birinci, H. G. (2008). Bilimsel etik ve intihal. Türk kütüphaneciliği, 22(2), 187-204.