Yazar Rehberi

Yazar Rehberi

 • Çalışmanızı sisteme yüklerken mutlaka beraberinde telif devir formu ve intihal raporunu da yükleyiniz. Ayrıca çalışmanız etik kurul onayı gerektiren çalışma ise mutlaka beraberinde etik kurul onay belgesini de eklemeniz gerekmektedir. Yazılarınız ön kontrol aşamasında dergimiz tarafından da iThenticate programı ile raporlandırılacaktır.
 • Referanslarınızı gözden geçirmeniz ve dergimizin yazım kurallarına uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Dergimizin yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
 • Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk veya son sayfasında yer verilmelidir.
 • Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı verilmelidir.
 • Makalenizi dergimiz yazım kurallarına uygun olarak biçimlendirdiğinizden emin olduktan sonra göndermenizi rica ederiz.
 • Alanında çok sıklıkla kullanılan ölçme araçlarına dayalı çalışmalar ve oldukça yoğun biçimde çalışılmış konularla ilgili araştırmalar, eğer yeni bir yönelim ortaya koymuyorsa, geri çevrilmektedir. Araştırma türlerinin tamamında verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.
 • Ön değerlendirme sonucunda çalışmalar derginin yazım kurallarına uymuyorsa ve genel kriterleri karşılamıyorsa, çalışmanın yazarına gerekçesi ile birlikte, çalışmasının hakem değerlendirme sürecine alınamayacağı yönündeki Yayın Kurulu kararı bildirilmektedir.
 • Lütfen belgelerinizin eksik olmadığından emin olunuz. Eksik belgeli yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kontrol Listesi

 • Makalenin dergi makale şablonuna göre düzenlenmesi,
 • Makalenin dergi güncel yazım kurallarına uygunluğu,
 • Başlık (Türkçe-İngilizce), yazar bilgileri (ünvan, kurum, e-mail, ORCID ID),
 • Öz (150-300 kelime),
 • Abstract (yabancı dil editörümüz tarafından kontrol edilecek),
 • Anahtar kelimeler (5 kelime, ilk kelime bilim dalı olacak şekilde),
 • Ana metin (özetler, kaynakça ve görsel yazıları hariç 4000-7000 kelime),
 • Tablo ve şekiller (numarası ve başlığı bulunmalı, metin içinde atıf yapılmalı, görseller için sadece Görsel ifadesi kullanılmalıdır, en fazla 20 adet olmalıdır),
 • Dipnot (Dipnot kaynak göstermek için kullanılmamalı)
 • Alıntılar (40 kelimeyi geçerse blok alıntı, değilse metin içinde italik),
 • Atıflar ve Kaynakça APA 6 veya ISNAD 2 baskısına uygun olmalı,
 • Telif Hakkı Devir Formu’nun sistem üzerinden yüklenmeli,
 • İntihal raporunun sistem üzerinden yüklenmesi (en fazla %20 benzerlik, dergimiz editörlüğü tarafından da benzerlik raporu alınacaktır)

* Biçimsel özelliklere göre düzenlenen makaleler 30 sayfayı aşmamalıdır